Operator ładowarki teleskopowej

Kurs na ładowarki teleskopowe przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia UDT na wózek jezdniowy podnośnikowy kategorii I WJO.

Ładowarka teleskopowa to urządzenie należące do kategorii 1 WJO (najwyższej klasy wózków jezdniowych) o wszechstronnym zastosowaniu w budownictwie, rolnictwie, przemyśle leśnym czy w branży konstrukcji stalowych. Maszyna posiada wysięgnik, na którego końcu można zainstalować różnego rodzaju osprzęt, dedykowany szerokiemu spektrum zadań.

Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe składa się z części teoretycznej i praktycznej. Zakończony jest egzaminem przed komisją UDT. Po jego zdaniu, uczestnik otrzymuje uprawnienia do obsługi urządzeń wg kategorii I WJO - z dowolnym, zainstalowanym osprzętem. Posiadając uprawnienia na kat. I WJO, można obsługiwać także wózki z kat. II WJO i III WJO.

Kandydat na operatora ładowarki teleskopowej musi być pełnoletni, posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe oraz przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych.

Koszt kursu teoretycznego 350 zł

Jakie kursy organizujemy on-line?

Kurs elektryczny G1

Eksploatacja | Dozór

Kurs elektryczny G2

Eksploatacja | Dozór

Kurs gazowy G3

Eksploatacja | Dozór