Kontakt

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Energetyków Polskich

ul. Krakowska 114
02-275 Warszawa

tel: 531 333 663 ​​​​​​
email: kontakt@sep-on-line.pl

Szkolimy w całej Polsce!

Jakie kursy organizujemy on-line?

Kurs elektryczny G1

Eksploatacja | Dozór

Kurs elektryczny G2

Eksploatacja | Dozór

Kurs gazowy G3

Eksploatacja | Dozór