Kurs Świadectw oraz kurs Audytów Energetycznych Budynków

1.jpg

O szkoleniu - kurs świadectw energetycznych

Kurs audytów energetycznych

Szkolenia odbywają się w Warszawie, Zabrzu, Katowicach i Poznaniu, trwa 3 dni:

  • dzień 1 - teoria
  • dzień 2 - praktyka
  • dzień 3 - egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru lub ustny w przypadku wybrania egzaminu w formie on-line.

Po ukończonym kursie i pozytywnym zdaniu egzaminu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat wydawany przez TÜV Rheinland. Na podstawie tego certyfikatu każda osoba zostaje wpisana przez nasz Ośrodeczk Szkoleniowy do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Dla kogo?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dn. 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, osoba wykonująca te czynności musi zostać wpisana do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.
Jednym z warunków, aby zostać wpisanym do rejestru przez nasz ośrodek szkoleniowy, jest ukończenie kursu z zakresu certyfikacji i audytu energetycznego z ilością min. 16 godzin oraz 
:

  1. ukończyła studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
  2. ukończyła studia wyższe inne niż wymienione w lit. oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii, lub
  3. posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Oprogramowanie

Programy z serii Audytor OZC w zależności od wersji, służą do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną i chłodniczą budynków oraz wykonywania Świadectw Energetycznych budynków i ich części. Programy wykonują również analizę wilgotnościową przegród budowlanych. Program jest kompatybilny z systemem operacyjnym Windows, a także Andrnoid.

Po zdanym egzaminie uczestnik kursu otrzyma 30-dniową licencję na korzystanie z programu, a także rabaty na zakup oprogramowania na preferencyjnych warunkach. W celu zakupu programu należy kontaktować się bezpośrednio z firmą Sankom.

Program jest kompatybilny z systemem operacyjnym Windows, a także Andrnoid.

 

O szkoleniu - kurs audytów energetycznych budynków

Kurs audytów energetycznych

Szkolenia odbywają się w Warszawie, Zabrzu, Katowicach i Poznaniu, trwa 3 dni:

  • dzień 1 - teoria
  • dzień 2 - praktyka
  • dzień 3 - egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru lub ustny w przypadku wybrania egzaminu w formie on-line.

Po ukończonym kursie i pozytywnym zdaniu egzaminu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat wydawany przez TÜV Rheinland. 

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą skorzystać z dofinansowania w obszarze termomodernizacji budynku - program Czyste Powietrze.

Program ten zgony jest z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Oprogramowanie

Podczas szkolenia wykorzystywany jest autorski program stworzony przez Fundacje Poszanowania Energii. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje gratis bezterminową licencję na korzystanie z programu.

GWARANCJA 100% zdawalności - zwrot pieniędzy w przypadku niezdanego egzaminu

Zapisz się

 

 

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
Przy zakupie kursu SEP otrzymasz rabat 40% na szkolenie Pomiary Elektryczne w praktyce!
ZAPISZ SIĘ