Uprawnienia elektryczne G1

Uprawnienia G1 elektryczne – w Twoim mieście lub 100% on-line

Chcesz zdobyć lub odnowić uprawnienia SEP w grupie G1 elektrycznej? Organizujemy kursy dla elektryków w całej Polsce. Sprawdź terminy i zapisz się.

Kurs trwa 1 dzień i kończy się egzaminem ustnym przed komisją kwalifikacyjną, powołaną przez Prezesa URE. Po zdaniu egzaminu, otrzymujesz Świadectwo Kwalifikacyjne SEP ważne przez 5 lat. Uczestnicząc w kursie G1 możesz zdobyć uprawnienia eksploatacyjne „E” oraz/lub dozorowe „D”.

Wybierz poziom kursu G1

Kurs G1 "E" - Eksploatacja

Komu potrzebne są uprawnienia SEP G1?

Osobom pracującym w branży energetycznej, w szczególności pracownikom odpowiedzialnym za eksploatację i/lub dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają i zużywają energię elektryczną. Uprawnienia G1 są niezbędne do obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontroli i pomiarów:

 • sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do i powyżej 1 kV
 • zespołów prądotwórczych
 • urządzeń elektrotermicznych
 • urządzeń do elektrolizy
 • urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • sieci trakcyjnych
 • oświetlenia ulicznego
 • innych urządzeń elektroenergetycznych

Kto może przystąpić do kursu elektrycznego G1?

Osoba pełnoletnia, posiadająca co najmniej wykształcenie podstawowe.

Uprawnienia eksploatacyjne „E” – dla kogo?

Uprawnienie podstawowe „E” powinny posiadać wszystkie osoby, wykonujące prace związane z obsługą, konserwacją, remontami i montażem lub czynnościami kontrolno-pomiarowymi. Zakres wiedzy:

 • Budowa, działanie oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci
 • Wykonywanie prac kontrolno–pomiarowych i montażowych
 • Bezpieczeństwo pracy i ochrona PPOŻ.
 • Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń albo zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

Uprawnienia dozorowe „D” – dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla osób, które zajmują stanowiska kierownicze, sprawują nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub są właścicielami firm. Zakres wiedzy:

 • Przyłączanie urządzeń i instalacji do sieci
 • Dostarczanie paliw i energii
 • Prowadzenie ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci
 • Programowanie pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowanie instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Budowa urządzeń, instalacji i sieci wraz z normami i warunkami technicznymi
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona PPOŻ.
 • Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 • Dysponowanie mocą urządzeń przyłączonych do sieci
 • Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Do pobrania

Zarys wiadomości z podstaw elektrotechniki
Wniosek egzaminacyjny EKSPLOATACJI G1
Wniosek egzaminacyjny DOZORU G1
NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
520
Przy zakupie kursu SEP otrzymasz rabat 40% na szkolenie Pomiary Elektryczne w praktyce!
ZAPISZ SIĘ