Uprawnienia energetyczne G2

Uprawnienia G2 energetyczne – w Twoim mieście lub 100% on-line

Chcesz zdobyć lub odnowić uprawnienia SEP w grupie G2 cieplnej? Organizujemy kursy energetyczne w całej Polsce. Sprawdź terminy i zapisz się.

Kurs trwa 1 dzień i kończy się egzaminem ustnym przed komisją kwalifikacyjną, powołaną przez Prezesa URE. Po zdaniu egzaminu, każdy uczestnik otrzymuje Świadectwo Kwalifikacyjne SEP ważne przez 5 lat. Umożliwiamy zdobycie uprawnień eksploatacyjnych „E” oraz/lub dozorowych „D”.

Wybierz poziom kursu G2

Kurs G2 "E" - Eksploatacja

Komu potrzebne są uprawnienia SEP G2?

Palaczom kotłów, serwisantom, instalatorom, monterom oraz innym specjalistom, którzy w pracy zajmują się eksploatacją oraz/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Szkolenie G2 umożliwia zdobycie uprawnień państwowych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontroli i pomiarów:

 • kotłów parowych, wodnych, na paliwa stałe, płynne i gazowe
 • sieci i instalacji cieplnych
 • wymienników ciepła
 • pieców przemysłowych
 • turbin parowych i wodnych
 • urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych
 • pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw
 • sprężarek
 • innych urządzeń energetycznych

Kto może przystąpić do kursu cieplnego G2?

Osoba pełnoletnia, posiadająca co najmniej wykształcenie podstawowe.

Uprawnienia eksploatacyjne „E” – dla kogo?

Uprawnienie „E” jest niezbędne w przypadku wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją, remontami, montażem i czynnościami kontrolno-pomiarowymi urządzeń energetycznych, instalacji i sieci. Zakres wiedzy:

 • Budowa, działanie oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci
 • Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • Bezpieczeństwo pracy i ochrona PPOŻ.
 • Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń albo zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

Uprawnienia dozorowe „D” – dla kogo?

Poziom „D” przeznaczony jest dla osób, które zajmują stanowiska kierownicze, sprawują nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub są właścicielami firm. Zakres wiedzy:

 • Przyłączanie urządzeń i instalacji do sieci
 • Dostarczanie paliw i energii
 • Prowadzenie ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci
 • Programowanie pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowanie instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Budowa urządzeń, instalacji i sieci wraz z normami i warunkami technicznymi
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona PPOŻ.
 • Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 • Dysponowanie mocą urządzeń przyłączonych do sieci
 • Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Do pobrania

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w energetyce cieplnej
Wniosek egzaminacyjny EKSPLOATACJI G2
Wniosek egzaminacyjny DOZORU G2
NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
Przy zakupie kursu SEP otrzymasz rabat 40% na szkolenie Pomiary Elektryczne w praktyce!
ZAPISZ SIĘ