Uprawnienia gazowe G3

Uprawnienia G3 gazowe – w Twoim mieście lub 100% on-line

Cena kursów
Cena promocyjna:

620 zł

530 zł/brutto

Chcesz zdobyć lub odnowić uprawnienia SEP w grupie G3 gazowej? Organizujemy kursy gazowe w całej Polsce. Sprawdź terminy i zapisz się.

Kurs trwa 1 dzień i kończy się egzaminem ustnym przed komisją kwalifikacyjną, powołaną przez Prezesa URE. Po zdaniu egzaminu, uczestnicy otrzymują Świadectwo Kwalifikacyjne SEP ważne przez 5 lat. Istnieje możliwość zdobycia uprawnień eksploatacyjnych „E” oraz/lub dozorowych „D”.

Wybierz poziom kursu G3

Kurs G3 "E" - Eksploatacja

Komu potrzebne są uprawnienia SEP G3?

Osobom zajmującym się eksploatacją oraz/lub dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających gaz, a także eksploatacją oraz/lub dozorem instalacji i sieci gazowych. Kurs G3 umożliwia zdobycie uprawnień państwowych, niezbędnych do obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontroli i pomiarów:

 • urządzeń do magazynowania paliw gazowych
 • sieci gazowych do 0,5 MP i powyżej
 • urządzeń i instalacji gazowych
 • urządzeń do produkcji paliw gazowych
 • generatorów gazu
 • urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu do 5 kPa i powyżej 5 kPa
 • przemysłowych odbiorników paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • turbin gazowych
 • innych urządzeń gazowych

Kto może przystąpić do kursu gazowego G3?

Osoba pełnoletnia, posiadająca co najmniej wykształcenie podstawowe.

Uprawnienia eksploatacyjne „E” – dla kogo?

Uprawnienia „E” są niezbędne w przypadku wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe. Zakres wiedzy:

 • Budowa, działanie oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci
 • Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • Bezpieczeństwo pracy i ochrona PPOŻ.
 • Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń albo zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

Uprawnienia dozorowe „D” – dla kogo?

Kurs G3 na poziomie „D” dedykowany jest osobom, które zajmują stanowiska kierownicze, sprawują nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych lub są właścicielami przedsiębiorstw. Zakres wiedzy:

 • Przyłączanie urządzeń i instalacji do sieci
 • Dostarczanie paliw i energii
 • Prowadzenie ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci
 • Programowanie pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowanie instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Budowa urządzeń, instalacji i sieci wraz z normami i warunkami technicznymi
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona PPOŻ.
 • Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 • Dysponowanie mocą urządzeń przyłączonych do sieci
 • Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Do pobrania

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych
Wniosek egzaminacyjny EKSPLOATACJI G3
Wniosek egzaminacyjny DOZORU G3
NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
Przy zakupie kursu SEP otrzymasz rabat 40% na szkolenie Pomiary Elektryczne w praktyce!
ZAPISZ SIĘ