Uprawnienia SEP Częstochowa

Stowarzyszenie Elektryków Polskich istnieje od 1919 roku. Jego zadaniem jest kontrolować i niejako usystematyzować pracę, jej warunki oraz weryfikację umiejętności osób, które związane są z branżą:

·        elektryczną i elektroniczną,

·        energetyczną i cieplną,

·        gazową.

Poprzez lata pracy i systematyki, powstał szereg uprawnień, które udzielane są na podstawie zdobytej wiedzy, weryfikowanej egzaminem poprzez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Innymi słowy, uprawnienia SEP to uprawnienia, które certyfikują konkretne osoby do pracy przy instalacjach, sieciach lub urządzeniach w zakresie określonym dokumentem.

Uprawnienia SEP nadawane są od lat przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i są jednym z kluczowych dokumentów, których posiadanie jest coraz częściej wymagane do pracy w branży przemysłowej, elektrycznej, energetycznej czy gazowniczej. Uprawnienia SEP dzielą się na trzy grupy:

·        grupa G1, czyli uprawnienia SEP elektryczne,

·        grupa G2, czyli uprawnienia SEP energetyczne,

·        grupa G3, czyli uprawnienia SEP gazowe.

Uprawnienia SEP Częstochowa – jak zdobyć

Zdobycie uprawnień SEP w Częstochowie jest bardzo proste. Jesteśmy jednostką, która działa i organizuje szkolenia oraz egzaminy na terenie całego kraju, stąd też działamy również na terenie Częstochowy.

Wybierając nas, wybieracie Państwo doświadczenie. Uprawnienia zdobyć można poprzez zapisanie się na szkolenie, które w formie wykładów oraz ćwiczeń trwa przez cały dzień. Szkolenie kończy się egzaminem, który zdawany jest ustnie bezpośrednio przed komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Po zdaniu egzaminu, otrzymujecie Państwo uprawnienia w zakresie których przeszliście szkolenie i zdaliście egzamin. Uprawnienia G1, G2, G3, można zdobyć w zakresie „E” – eksploatacji, sieci, instalacji i maszyn oraz „D” – dozoru, sieci, maszyn i instalacji.

Uprawnienia elektryczne Częstochowa

Uprawnienia Elektryczne to uprawnienia wydawane w grupie G1, które zdobyć można decydując się na szkolenie organizowane przez naszą firmę. Organizujemy szkolenia SEP w Częstochowie oraz w całej Polsce. Uprawnienia elektryczne dają możliwość i prawo do pracy przy:

·        sieciach i instalacjach elektrycznych do 1kV lub powyżej 1kV,

·        urządzeniach i maszynach zasilanych energią elektryczną,

·        specjalistycznych sieciach trakcyjnych,

·        sieciach i urządzeniach pomiarowych.

Jest to najbardziej popularna grupa uprawnień SEP, które wydawane są przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uprawnienia elektryczne dostępne są w dwóch wersjach – wersji „E”, związanej z eksploatacją sieci i urządzeń oraz w wersji „D”, związanej z dozorem sieci i urządzeń elektrycznych.

Uprawnienia elektryczne – możliwości

Posiadanie uprawnień elektrycznych zarówno typu E jak i D daje bardzo szerokie możliwości rozwoju zawodowego oraz dobycia dodatkowego doświadczenia. Obecnie firmy z branży budowlanej, przemysłowej czy serwisowej poszukują aktywnie osób, które posiadają uprawnienia oraz  wiedzę w zakresie pracy z sieciami, instalacjami i urządzeniami elektrycznymi.

Samo zdobycie uprawnień znacznie powiększa wiedzę z tego zakresu, pozwala dodatkowo zwiększyć swoje możliwości i daje szansę na zdobycie awansu. Bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników z uprawnieniami SEP G1 na rynku to nie przypadek. Według wielu szacunków, zapotrzebowanie to będzie stale się zwiększać, co powinno zachęcić Państwa do poszerzenia wiedzy i rozwoju w tym kierunku.

Uprawnienia energetyczne Częstochowa

Uprawnienia G2, czyli uprawnienia z grupy energetycznej to uprawnienia nadawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Dokument ten można zdobyć zapisując się na szkolenie w naszej firmie, która organizuje szkolenia razem z egzaminami na terytorium całego kraju, w tym również w Częstochowie.

Uprawnienia G2 można zdobyć w dwóch typach:

·        uprawnienia typu „E”, dotyczą eksploatacji urządzeń, sieci oraz instalacji energetycznych i cieplnych,

·        uprawnienia typu „D”, dotyczą dozoru nad urządzeniami, sieciami oraz instalacjami energetycznymi i cieplnymi.

Uprawnienia energetyczne są skierowane do osób, które pracują w branży przemysłowej, energetycznej i ciepłowniczej i dają one prawo do dozoru lub eksploatacji:

·        sieci, instalacji oraz urządzeń energetycznych i prądotwórczych,

·        sieci, instalacji oraz urządzeń ciepłowniczych,

·        urządzeń typu turbiny oraz pompy,

·        sieci wentylacyjnych,

·        sieci i urządzeń klimatyzacyjnych.

Grupa ta jest drugą grupą co do wielkości jeśli chodzi o przydzielanie uprawnień przez SEP i daje bardzo szerokie możliwości rozwoju.

Uprawnienia energetyczne – możliwości i szanse

Zdobycie uprawnień energetycznych jest łatwiejsze niż myślicie. Wszystko dzięki naszym profesjonalnym szkoleniom, które organizujemy w całej Polsce, również w Częstochowie. Dzięki uprawnieniom mogą Państwo starać się o lepsze stanowisko, pozyskiwać więcej zleceń i łatwiej znaleźć lepszą lub nową pracę. Na rynku pracy osoby mające wiedzę i mogące zgodnie z prawem wykonywać prace przy eksploatacji lub dozorze sieci czy też urządzeń energetycznych, są bardzo poszukiwane wśród rekruterów z wielu branż.

Sprawdź również szkolenia w miastach:

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
Przy zakupie kursu SEP otrzymasz rabat 40% na szkolenie Pomiary Elektryczne w praktyce!
ZAPISZ SIĘ