Uprawnienia SEP Sosnowiec

Od lat obserwujemy na rynku pracy wzrost zapotrzebowania na pracowników wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych. Coraz rzadziej pracodawcy w Sosnowcu poszukują tak zwanych złotych rączek, coraz częściej szukają pracowników o określonej specjalizacji posiadających stosowne uprawnienia. Uprawnienia SEP, czyli uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich jest jednym z najczęściej wymienianych uprawnień w ogłoszeniach poszukujących pracowników. Uprawnienia te są najbardziej poszukiwane, a osoby je posiadające mogą liczyć na większe zainteresowanie pracodawców.

Uprawnienia SEP to nic innego jak specjalne uprawnienia wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uprawnienia te umożliwiają pracę przy eksploatacji lub dozorze maszyn, urządzeń sieci czy instalacji elektrycznych, energetycznych, a także gazowych.

Uprawnienia SEP dzielą się na trzy grupy uprawnień, są to:

·        uprawnienia z grupy G1 – czyli uprawnienia elektryczne,

·        uprawnienia z grupy G2 – czyli uprawnienia energetyczne,

·        uprawnienia z grupy G3 – czyli uprawnienia gazowe.

Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość

Organizujemy profesjonalne szkolenia z zakresu wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do pracy przy urządzeniach elektrycznych, energetycznych i gazowych. Tym samym oferujemy możliwość zdobycia wiedzy oraz doświadczenia w tym zakresie. Organizowane przez nas kursy SEP zakończone są ustnym egzaminem, który zdawany jest przed komisją powołaną przez prezesa URE i którego zaliczenie zapewnia zdobycie określonych kwalifikacji i tym samym uprawnień. Inwestycja we własny rozwój jest najlepszą możliwą inwestycją, jaką możemy podjąć. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń i tym samym do wykorzystania swojej szansy i zdobycia wiedzy oraz niezbędnych kwalifikacji.
 

Uprawnienia elektryczne Sosnowiec

Najczęściej spotykanymi uprawnieniami wydawanymi przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich są uprawnienia elektryczne, czyli uprawnienia z grupy G1. Uzyskanie uprawnień G1 umożliwia pracę przy:

·        instalacjach i sieciach elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych,

·        profesjonalnych instalacjach trakcyjnych,

·        urządzeniach przemysłowych zasilanych energią elektryczną,

·        specjalistycznych urządzeniach kontrolnych i pomiarowych zasilanych energią elektryczną lub też takich, których zadaniem jest pomiar energii elektrycznej.

Uprawnienia elektryczne można uzyskać wybierać nas, jako jednostkę szkoleniową. Kurs trwa przez cały dzień, a podczas niego zdobywacie Państwo wiedzę z zakresu instalacji, sieci, urządzeń i maszyn elektrycznych lub zasilanych energią elektryczną. Uprawnienia elektryczne można zdobyć w wersji „E” – uprawniających do eksploatacji urządzeń elektrycznych, lub w wersji „D”, czyli uprawniających do dozoru maszyn, sieci lub instalacji. Uprawnienia wydawane są w wersjach do 1kV lub powyżej 1kV.

Uprawnienia elektryczne Sosnowiec – szerokie możliwości

Zdobycie wiedzy i uprawnień do pracy przy eksploatacji lub dozorze urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych, pozwala znacząco poprawić swoją pozycję na rynku pracy. Inwestycja w siebie zawsze procentuje, a możliwość zdobycia odpowiedniej wiedzy zawsze jest szansą na lepszą pracę.

Bardzo wiele firm przemysłowych, produkcyjnych, utrzymania ruchu, zajmujących się serwisem lub budownictwem poszukuje obecnie specjalistów, którzy posiadają uprawnienia SEP z grupy G1. Przemysł bardzo się rozwija i rozrasta, a osoby potrafiące pracować przy sieciach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych w sposób bezpieczny, zawsze mogą liczyć na dobrą pracę.

Uprawnienia energetyczne Sosnowiec

Druga grupa uprawnień SEP, czyli grupa G2, to nic innego jak grupa związana z uprawnienia energetycznymi lub cieplnymi. Energetyka to szeroko pojęta branża związana z tworzeniem energii elektrycznej oraz cieplnej. Rynek pracy potrzebuje dziś specjalistów z uprawnieniami energetycznymi, stąd też inwestycja w szkolenie oraz dobycie takich uprawnień może być naprawdę dobrą inwestycją.

Uzyskanie uprawnień SEP z grupy G2 jest możliwe po odbyciu całodniowego szkolenia, a następnie po zdaniu egzaminu ustnego. Jesteśmy jednostką, która organizuje całodniowe szkolenie, zarówno dla osób pragnących zdobyć uprawnienia „E”, czyli eksploatacyjne, jak również „D”, czyli dozorowe.

Szkolenie zakończone jest egzaminem ustnym, który zdaje się bezpośrednio przed komisją powołaną przez Prezesa URE. Zdanie egzaminu ustnego jest równoznaczne z otrzymaniem uprawnień.

Uprawnienia energetyczny – gdzie są potrzebne

Uprawnienia energetyczne są potrzebne pracownikom, którzy pracują w przemyśle energetycznym, kolejowym, wentylacyjnym, cieplnym czy też klimatyzacyjnym. Uprawnienia energetyczne uprawniają do:

·        pracy przy urządzeniach, sieciach i instalacjach energetycznych,

·        pracy przy urządzeniach sieciach i instalacjach cieplnych,

·        wykonywania prac i obliczeń dla wentylacji budowlanej i przemysłowej

·        pracy związanej z turbinami oraz pompami,

·        pracy przy urządzeniach, sieciach i instalacjach klimatyzacyjnych.

Uprawnienia energetyczne dają bardzo duże szanse na znalezienie dobrej pracy i podniesienie swoich kwalifikacji, a co za tym idzie również podniesienie poziomu życia. Jest to jeden z najlepszych kierunków rozwoju jaki można obrać, jeśli chce się pracować w branży przemysłowej lub branżach powiązanych.

Sprawdź również szkolenia w miastach:

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
Przy zakupie kursu SEP otrzymasz rabat 40% na szkolenie Pomiary Elektryczne w praktyce!
ZAPISZ SIĘ