Uprawnienia SEP Kraków

Uzyskanie uprawnień SEP – rozwój kariery

Stowarzyszenie Elektryków Polskich to stowarzyszenie, które odpowiada za rozwój oraz bezpieczną eksploatację i nadzór nad sieciami elektrycznymi i energetycznymi w Polsce. Każdego roku wydawane są nowe lub odnawiane stare uprawnienia elektryczne oraz energetyczne, które umożliwiają bezpieczną eksploatację oraz nadzór nad sieciami elektrycznymi i ciepłowniczymi.

Uprawnienia SEP Kraków można uzyskać poprzez odbycie odpowiedniego kursu, a następnie zdanie egzaminu. Kurs organizowany jest przez naszą firmę. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Egzamin natomiast odbywa się zaraz po zakończonym kursie i jest on przygotowany przez komisję, której skład wybiera Prezes URE.

Uprawnienia SEP – podział na grupy

Uprawnienia SEP Kraków można zdobyć w trzech osobnych grupach:

·       Uprawnienia SEP grupy G1, umożliwiające zdobycie wiedzy oraz kwalifikacji w zakresie eksploatacji oraz nadzoru sieci elektrycznych i urządzeń elektrycznych,

·       uprawnienia SEP grupy G2, umożliwiające zdobycie wiedzy oraz kwalifikacji w zakresie eksploatacji oraz nadzoru sieci energetycznych i urządzeń energetycznych,

·       uprawnienia SEP grupy G3, umożliwiające zdobycie wiedzy oraz kwalifikacji w zakresie eksploatacji oraz nadzoru sieci gazowych i urządzeń gazowych.

W naszej firmie możecie Państwo zdobycie uprawnienia z każdej powyższej grupy, uzyskując je poprzez profesjonalnie prowadzone wykłady oraz późniejszy egzamin, który pozwoli zdobyć wymaganą wiedzę niezbędną do eksploatacji oraz nadzoru nad powyższymi sieciami

i urządzeniami.

Uprawnienia Energetyczne Kraków

Uprawnienia Energetyczne Kraków to uprawnienia SEP należące do grupy G2, czyli umożliwiające eksploatację lub też dozór urządzeń energetycznych, w tym urządzeń ciepłowniczych, klimatyzacyjnych lub wentylacyjnych.

Uprawnienia zdobyte w naszym ośrodku szkoleniowym umożliwiają pracę przy eksploatacji urządzeń jak również dozorze tych urządzeń oraz sieci energetycznych i cieplnych.

Zdobycie uprawnień energetycznych z grupy G2 poprzedzone jest całodniowym szkoleniem z wykładami, a następnie egzaminem zorganizowanym przed komisją wybraną przez prezesa URE.

Zdanie egzaminu zapewnia uzyskanie stosownych uprawnień.

Uprawnienia Elektryczne Kraków w grupie G2 umożliwiają efektywną pracę przy:

  • urządzeniach oraz sieciach kotłowych,
  • urządzeniach energetycznych i sieciach energetycznych,
  • urządzeniach oraz sieciach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
  • urządzeniach oraz sieciach przeciwpożarowych.

Uprawnienia Energetyczne Kraków – dozór i eksploatacja

Możecie Państwo nabyć u nas uprawnienia energetyczne Kraków z zakresu eksploatacji oraz dozoru urządzeń i sieci energetycznych.

Dzięki takim uprawnieniom znacznie łatwiej można starać się o pracę dozorową lub eksploatacyjną. Wiele firm przemysłowych i energetycznych poszukuje specjalistów z uprawnieniami w grupie energetycznej, czyli grupie G2.

Zdobywając u nas wiedzę, a następnie certyfikat uprawniający do eksploatacji lub dozoru, otrzymujecie Państwo ogromną szansę na rozwój swojej kariery, poprzez lepszą płacę, awans lub też zmianę pracy.

 

Uprawnienia Elektryczne Kraków

Uprawnienia elektryczne Kraków – dozór i eksploatacja

Oferujemy zdobycie uprawnień elektrycznych SEP w grupie G1 typu „E” eksploatacja oraz „E” dozór. Uprawnienia te pomagają w zdobyciu odpowiedniej wiedzy, która ugruntowana zostanie poprzez całodniowy wykład, a następnie zdobycie stosownego uprawnienia SEP, po zdaniu egzaminu przed komisją powołaną przez Prezesa URE.

Wybierając nas, jako firmę zajmującą się szkoleniem, a także przygotowaniem całego procesu otrzymania uprawnień, możecie być Państwo pewni, że wybieracie najbardziej zaufanych partnerów i tym samym najlepszą jednostkę zajmującą się szkoleniem oraz certyfikowaniem.

Uprawnienia SEP G1 Kraków – większe możliwości

Posiadanie uprawnień G1, czyli uprawnień elektrycznych, umożliwia przede wszystkim efektywną i bezpieczną eksploatację oraz dozór urządzeń i sieci elektrycznych. Dzięki temu macie Państwo szansę na lepszą pracę, wyższą pensję i lepszy status majątkowy.

Uzyskując uprawnienia eksploatacyjne G1 lub dozorowe G1, czyli uprawnienia SEP elektryczne uzyskujecie możliwość:

·       eksploatacji oraz dozoru w zakresie urządzeń elektrycznych do napięcia 1KV lub powyżej 1KV

·       eksploatacji oraz dozoru sieci elektrycznych,

·       eksploatacji oraz dozoru trakcji kolejowych oraz elektrycznych,

·       eksploatacji oraz dozoru urządzeń pomiarowych oraz kontrolnych,

·       eksploatacji oraz dozoru maszyn i urządzeń przemysłowych zasilanych energią elektryczną.

Gwarantujemy iż nasze szkolenie oraz późniejszy egzamin przygotuje Państwa w pełni do pracy z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi, zarówno w przypadku uprawnień E-Eksploatacja jak również D-Dozór.

Sprawdź również szkolenia w miastach:

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
520
Przy zakupie kursu SEP otrzymasz rabat 40% na szkolenie Pomiary Elektryczne w praktyce!
ZAPISZ SIĘ