Uprawnienia SEP Kielce

Rynek pracy w Polsce i na świecie ewoluuje. Coraz bardziej docenia się dziś fachowców, którzy posiadają wiedzę, umiejętności, a także stosowne uprawnienia. Dzięki rozwiązaniom i narzędziom, które dostępne są w zakresie szkoleń, można swoje umiejętności i wiedzę podnosić, na przykład poprzez uprawnienia SEP w Kielcach, które zdobyć można korzystając z naszego kursu, który kończy się odpowiednim egzaminem.

Czym są uprawnienia SEP

Uprawnienia SEP to nic innego jak uprawnienia nadawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uprawnienia te w określonej formie umożliwiają pracę przy urządzeniach, sieciach, instalacjach elektrycznych, energetycznych oraz gazowych.

Uprawnienia SEP podzielone są na trzy, podstawowe grupy:

·        grupa G1, jest to grupa uprawnień elektrycznych umożliwiająca pracę przy eksploatacji lub dozorze urządzeń, sieci lub instalacji elektrycznych do 1kV lub powyżej 1kV,

·        grupa G2, jest to grupa uprawnień energetycznych umożliwiająca pracę przy eksploatacji lub dozorze urządzeń, sieci lub instalacji energetycznych lub cieplnych,

·        grupa G3, jest to grupa uprawnień gazowych umożliwiająca pracę przy eksploatacji lub dozorze urządzeń, sieci lub instalacji gazowych.

Dla każdej grupy istnieje możliwość zdobycia uprawnień z zakresu eksploatacji – typ uprawnień „E”, jak również z zakresu dozoru – typ uprawnień „D”. W zależności od zdobytego typu uprawnień można wykonywać czynności określone przez prawo.

Uprawnienia SEP – szkolenie oraz egzamin

Organizujemy profesjonalne kursy SEP, na których poprzez całodniowe szkolenie zdobywacie Państwo niezbędną wiedzę oraz umiejętności z zakresu pracy przy eksploatacji lub dozorze maszyn, sieci czy urządzeń z danego sektora SEP. Całodniowe szkolenie zakończone jest egzaminem, którego zdanie zapewnia zdobycie uprawnień z danej grupy uprawnień o danym typie.

Uprawnienia elektryczne Kielce

Zdobycie stosownych uprawnień SEP daje bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego oraz pozwala zdobyć bezcenną do pracy w przemyśle i branży elektrycznej wiedzę. Uprawnienia elektryczne, czyli uprawnienia z grupy G1 można zdobyć w dwóch wersjach:

• uprawnienia elektryczne typu „E”, związane z eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
• uprawnienia elektryczne typu „E”, związane z dozorem sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,

Wybierając naszą jednostkę, wybieracie Państwo doświadczoną firmę, która organizuje profesjonalne kursy z udziałem bardzo solidnych i rzetelnych wykładowców. Szkolenie, które trwa cały dzień i podczas którego nabywacie Państwo niezbędną wiedzę zakończone jest ustnym egzaminem, którego zdanie zapewnia zdobycie uprawnień elektrycznych G1 dla sieci, instalacji lub urządzeń do 1kV lub powyżej 1kV.

Uprawnienia elektryczne Kielce – możliwości rozwoju i pracy

Zdobycie uprawnień G1, zarówno typu „E” jak również typu „D”, pozwala znacznie poszerzyć swoje perspektywy jako pracownika. Obecnie wiele firm poszukuje specjalistów, którzy posiadają stosowne uprawnienia oraz mają odpowiednią wiedzę i umiejętności przy pracy z instalacjami, sieciami i urządzeniami elektrycznymi. Posiadając uprawnienia G1 możecie Państwo pracować przy:

• instalacjach oraz sieciach elektrycznych tak w budownictwie jak i energetyce oraz przemyśle,
• urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1kV lub powyżej 1kV,
• specjalistycznych sieciach trakcyjnych, • urządzeniach przemysłowych wykorzystujących energię elektryczną,
• warsztatach utrzymania ruchu w fabrykach oraz zakładach produkcyjnych. Zdobycie uprawnień G1 daje bardzo szerokie możliwości rozwoju kariery.

Uprawnienia energetyczne Kielce

Uprawnienia energetyczne to uprawnienia, które są drugimi w kolejności najczęściej wydawanymi przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uprawnienia te pozwalają na pracę przy eksploatacji lub dozorze urządzeń, sieci oraz instalacji energetycznych oraz ciepłowniczych. Uprawnienia te wydawane są po odbyciu kursu, a następnie zdaniu stosownego egzaminu. Zdobycie uprawnień G2 pozwala na pracę przy:

• instalacjach, sieciach lub urządzeniach energetycznych,
• urządzeniach i instalacjach wentylacyjnych,
• instalacjach i urządzeniach klimatyzacyjnych,
• sieciach i urządzeniach ciepłowniczych,
• urządzeniach przemysłowych , wykorzystujących turbiny, energię pary, energię cieplną itp.

Organizowane przez naszą jednostkę szkolenie, trwa jeden dzień, jest zakończone egzaminem, który zdawany jest ustnie przed komisją powołaną przez Prezesa URE. Uprawnienia energetyczne Kielce – możliwości rozwoju i pracy Podobnie jak w przypadku uprawnień elektrycznych, uprawnienia energetyczne otwierają bardzo szeroko różne ścieżki rozwoju osobistego. Uprawnienia energetyczne dzielą się na dwa typy uprawnień – uprawnienia typu „E”, pozwalają na eksploatację sieci, maszyn oraz urządzeń, natomiast uprawnienia typu „D” uprawniają do dozoru sieci, instalacji oraz urządzeń.

Sprawdź również szkolenia w miastach:

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
Przy zakupie kursu SEP otrzymasz rabat 40% na szkolenie Pomiary Elektryczne w praktyce!
ZAPISZ SIĘ