Uprawnienia SEP Szczecin

Uprawnienia SEP – czym są i czemu służą


Prace wykonywane w warunkach niebezpiecznych, zarówno dla osób je wykonujących jak i postronnych, muszą być wykonywane przez osoby posiadające określone uprawnienia i przez osoby  posiadające wyższy ich stopień nadzorowane. Stąd też powstały uprawnienia SEP, czyli uprawnienia nadawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które to podlega Urzędowi Regulacji Energetyki.

Uprawnienia SEP w Szczecinie, to nic innego, jak uprawnienia nadawane osobom do eksploatacji lub dozoru pracy maszyn, urządzeń, sieci pod postacią trzech grup:
•    grupy G1, czyli uprawnień elektrycznych, uprawniających do eksploatacji lub dozoru urządzeń, maszyn oraz sieci elektrycznych,
•    grupy G2, czyli uprawnień energetycznych oraz cieplnych, uprawniających do eksploatacji lub dozoru urządzeń, maszyn oraz sieci energetycznych i cieplnych,
•    grupy G3, czyli uprawnień gazowych, uprawniających do eksploatacji lub dozoru urządzeń, maszyn oraz sieci gazowych.
Uprawnienia SEP wydawane są osobą, które przejdą stosowne szkolenie merytoryczne, a następnie zdadzą przed komisją ustny egzamin, co pozwoli sprawdzić ich wiedzę pod kątem umiejętności i bezpieczeństwa pracy.

 

Uprawnienia SEP – dla kogo


Uprawnienia SEP, w każdej grupie czyli G1, G2, G3, zarówno „E” - eksploatacja jak również „D”- dozór, służą osobom wykonującym lub mającym na celu wykonywanie zawodu związanego z nadzorem lub eksploatacją sieci elektrycznych, energetycznych lub gazowych, bądź urządzeń związanych z powyższymi.
Uprawnienia SEP może zdobyć każdy, kto posiądzie odpowiednią wiedzę. Najkorzystniej jest wybrać do zdobycia wiedzy i uprawnień nas, ponieważ działamy od wielu lat, organizujemy profesjonalne, całodniowe szkolenia, które kończą się egzaminem ustnym przed komisją egzaminacyjną.

Uprawnienia energetyczne Szczecin

Uprawnienia Energetyczne – czemu służą

Jedną z podstawowych grup uprawnień SEP, jest grupa G2, czyli uprawnienia energetyczne, służące eksploatacji lub dozorowi sieci czy też urządzeń energetycznych, cieplnych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych. W naszej firmie możecie Państwo zdobyć wiedzę oraz uprawnienia energetyczne G2, z zakresu: • „E” - eksploatacji maszyn, urządzeń oraz sieci energetycznych, • „D- dozoru eksploatacyjnego maszyn, urządzeń oraz sieci energetycznych. Zdobycie powyższych uprawnień wiąże się z możliwością: • pracy przy eksploatacji lub dozorowi urządzeń i maszyn energetycznych, cieplnych lub wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, • pracy przy eksploatacji lub dozorowi sieci energetycznych, cieplnych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, • pracy przy eksploatacji lub dozorowi stanowisk z maszynami przemysłowymi wykorzystującymi sieci energetyczne lub cieplne.

Uprawnienia energetyczne Szczecin – możliwości

Zdobycie uprawnień energetycznych z grupy G2, stwarza bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego, zarówno przy pracy zawodowej jak również przy tworzeniu samozatrudnienia i własnej działalności gospodarczej. Wybierając szkolenie oraz zdobycie uprawnień u nas, zdobywacie Państwo gruntowne przeszkolenie poprzez całodniowe wykłady, a następnie sprawdzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu energetyki na egzaminie ustnym. Możliwości jakie stwarza zdobycie takich umiejętności i co za tym idzie uprawnień są ogromne, począwszy od lepiej płatnych i bardziej wymagających stanowisk w firmach, aż po łatwiejsze poszukiwanie nowej pracy, gdzie cały czas panuje niedobór specjalistów z uprawnieniami energetycznymi.

Uprawnienia elektryczne Szczecin

Uprawnienia elektryczne G1 – podstawowe uprawnienia SEP

Uprawnienia elektryczne, czyli uprawnienia G1, są najczęściej spotykanym rodzajem uprawnień wydawanych przez SEP. Jednocześnie na rynku pracy, osoby posiadające takie uprawnienia są najbardziej poszukiwanymi osobami, które jednocześnie mają największe możliwości znalezienia pracy w posiadanym zawodzie. Uprawnienia elektryczne G1, można zdobyć poprzez naszą jednostkę, która zorganizuje całodniowe szkolenie, pozwalające zdobyć wiedzę oraz umiejętności związane z pracą eksploatacyjną lub dozorową dla urządzeń, maszyn i sieci elektrycznych. Po zakończonym szkoleniu odbywa się ustny egzamin przed komisją egzaminacyjną, która powołana jest przez Prezesa URE.

Uprawnienia elektryczne Szczecin – co umożliwiają

Posiadanie uprawnień elektrycznych – G1, z zakresu „E” - eksploatacji lub też „D” - dozoru, umożliwiają przede wszystkim zdobycie wiedzy pozwalającej na: • eksploatację lud dozór eksploatacyjny nad urządzeniami oraz maszynami elektrycznymi, • eksploatację lub dozór eksploatacyjny nad sieciami elektrycznymi, • eksploatację lub dozór eksploatacyjny nad trakcjami kolejowymi, • eksploatację lub dozór eksploatacyjny nad sieciami niskoprądowymi, w tym sieciami alarmowymi oraz przeciwpożarowymi. Posiadanie takich uprawnień zwiększa więc szansę na lepszą i lepiej płatną pracę, a także na większe zarobki. Obecnie specjaliści z zakresu elektryki czy energetyki są bardzo poszukiwani na rynku pracy i mogą liczyć na wysokie zarobki.

Sprawdź również szkolenia w miastach:

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
520
Przy zakupie kursu SEP otrzymasz rabat 40% na szkolenie Pomiary Elektryczne w praktyce!
ZAPISZ SIĘ