Uprawnienia SEP Poznań

Uprawnienia SEPowskie w Poznaniu – jak je uzyskać

Uprawnienia SEP to nic innego jak uprawnienia wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uprawnienia te mają służyć do wskazania ludzi, którzy wiedzą jak pracować z określonymi maszynami, urządzeniami oraz sieciami w określonych warunkach. Uprawnienia SEP dzielą się na:

·       uprawnienia G1, czyli uprawnienia elektryczne,

·       uprawnienia G2, czyli uprawnienia energetyczne powiązane z sieciami ciepłowniczymi,

·       uprawnienia G3, czyli uprawnienia gazowe.

Każde z powyższym uprawnień, umożliwia pozyskanie pracy lub też zwiększenie zakresu swoich umiejętności w takich branżach jak elektryka, instalatorstwo, budownictwo, energetyka, gazownictwo, przemysł maszynowy czy przemysł ciężki.

Uprawnienia SEP umożliwiają podjęcie pracy i wykonywanie zadań, które wymagają wiedzy oraz przygotowania merytorycznego, tak aby praca była bezpieczna zarówno dla osoby ją wykonującej jak również osób postronnych.

Uprawnienia SEP – grupy uprawnień

Uprawnienia SEP Poznań z każdej grup czyli G1, G2, G3, można uzyskać poprzez naszą firmę. Przygotowujemy zajęcia i merytoryczne wykłady, a także organizujemy ustny egzamin po zdaniu którego nasi klienci otrzymują stosowne uprawnienia z danej grupy. Organizujemy szkolenia SEP Poznań zarówno jako szkolenia „E”- Eksploatacja jak również „D” - Dozór.

Uzyskanie uprawnień SEP pozwala znacząco rozwinąć karierę, a także uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, które zapewniają większe możliwości na rynku pracy, jak również łatwiejszą drogę awansu u dotychczasowego pracodawcy.

Szkolenia SEP Poznań są szkoleniami jednodniowymi, zakończonymi egzaminem ustnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa URE.

Uprawnienia Energetyczne Poznań

Uprawnienia energetyczne – G2 – możliwości

Uprawnienia energetyczne, czyli uprawnienia grupy G2 pozwalają na uzyskanie umiejętności, wiedzy oraz uprawnień z zakresu eksploatacji oraz dozoru nad sieciami i urządzeniami energetycznymi, w tym urządzeniami cieplnymi, sieciami cieplnymi, wymiennikami ciepła, a także urządzeniami wentylacyjnymi oraz klimatyzacyjnymi.

Wybierając naszą ofertę wybieracie Państwo:

·       profesjonalne, całodniowe szkolenie z zakresu wiedzy dotyczącej zagadnień eksploatacji lub dozoru urządzeń i sieci energetycznych,

·       egzamin, którego zdanie kwalifikuje do otrzymania niezbędnych uprawnień. Egzamin jest przeprowadzony przez komisję powołaną przez Prezesa URE.

Możliwości jakie daje zdobycie uprawnień G2, zarówno E-Eksploatacyjnych jak również D-Dozorowych są ogromne. Pozwalają łatwiej znaleźć pracę w wielu sektorach, m.in. energetycznym, ciepłowniczym, przemysłowym. Ponadto, znacząco zwiększają kompetencje, a co za tym idzie wartość Państwa, jako pracowników na rynku pracy.

Uprawnienia energetyczne Poznań – dla kogo?

Uprawnienia G2, zarówno typu „E” jak i „D”, umożliwiają:

·       eksploatację lub dozór urządzeń kotłowych oraz sieci ciepłowniczych,

·       eksploatację lub dozór urządzeń energetycznych oraz sieci energetycznych,

·       eksploatację lub dozór sieci wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, jak również urządzeń z tegoż zakresu,

·       eksploatację lub dozór maszyn i urządzeń energetycznych lub też pracujących wspólnie w sieciach cieplnych lub energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach oraz elektrociepłowniach.

Uprawnienia Elektryczne Poznań

Uprawnienia SEP – G1 – możliwości na rynku pracy

Najpopularniejszy typ uprawnień SEP to uprawnienia G1, pozwalające na eksploatację lub też dozór urządzeń oraz sieci elektrycznych i trakcyjnych, a także instalacji elektrycznych, trakcyjnych lub alarmowych.

Korzystając z naszej oferty, zdobywacie Państwo wiedzę w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń i sieci elektrycznych. Wykład, który trwa jeden dzień, pozwala przedstawić kluczowe zagadnienia z tego zakresu, a także umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy.

Wykład zakończony jest egzaminem ustnym przed komisją egzaminacyjną URE. Zdanie egzaminu jest równoznaczne z otrzymaniem uprawnień G1 – eksploatacyjnych lub też dozorowych.

Nasza firma oferuje możliwość zdobycia uprawnień G1 typu „E” - eksploatacja, a także „D” - dozór. Uprawnienia te umożliwiają uzyskanie wyższych kwalifikacji, a także pozyskanie nowych dróg kariery zawodowej. Dzięki zdobytym uprawnieniom SEP G1, otwierają się dodatkowe możliwości zdobycia pracy w zakresie budownictwa, instalacji elektrycznych, obsługi i dozoru maszyn i urządzeń elektrycznych, a także w eksploatacji lub dozorze maszyn przemysłowych, zasilanych energią elektryczną.

Uprawnienia SEP elektryczne - zastosowanie

Zdobycie uprawnień SEP w zakresie G1 pozwala na:

  • eksploatację lub dozór urządzeń i instalacji elektrycznych, a także maszyn zasilanych energią elektryczną,
  • eksploatację lub dozór trakcji elektrycznych lub też urządzeń trakcyjnych,
  • eksploatację lub dozór sieci i urządzeń elektrycznych niskonapięciowych, w tym sieci alarmowych, przeciwpożarowych itp.

Zdobycie uprawnień SEP w grupie G1 ma swoje zastosowanie wśród elektromonterów, operatorów maszyn, pracowników BHP, a także pracowników pracujących w dziale utrzymania ruchu lub też serwisowym. Uprawnienia z grupy G1 są najbardziej popularnymi uprawnieniami SEP, na które istnieje obecnie również największe zapotrzebowanie.

Sprawdź również szkolenia w miastach:

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
Przy zakupie kursu SEP otrzymasz rabat 40% na szkolenie Pomiary Elektryczne w praktyce!
ZAPISZ SIĘ