Uprawnienia SEP Olsztyn

Rynek pracy zmienia się nieustannie. Coraz bardziej docenia się pracowników, którzy nabyli określone umiejętności, dysponują uprawnieniami oraz mają wiedzę i potrafią z niej skorzystać w pracy. Uprawnienia SEP Olsztyn to uprawnienia, które od lat nadawane są przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Dają one szerokie możliwości i perspektywy zawodowe.

Uprawnienia SEP Olsztyn – jak je wykorzystać

Specjalista posiadający odpowiednią grupę uprawnień SEP uzyskuje zdolność do pracy przy:

·       Eksploatacji lub dozorze urządzeń elektrycznych oraz sieci elektrycznych do 1kV, lub powyżej 1kV

·       eksploatacji lub dozorze urządzeń energetycznych, sieci energetycznych oraz urządzeń i sieci ciepłowniczych,

·       eksploatacji lub dozorze  urządzeń oraz sieci gazowych.

 

Uprawnienia SEP Olsztyn przyznawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich dzielą się na trzy grupy, które później dzielą się na dwa typy uprawnień. Są to uprawnienia typu „E”, związane z eksploatacją oraz uprawnienia typu „D”, związane z dozorem.

Sam podział uprawnień SEP wygląda następująco:

·       uprawnienia grupy „G1”, czyli uprawnienia elektryczne. Po odbytym u nas kursie SEP i zdanym egzaminie, pozwalają na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych,

·       uprawnienia grupy „G2”, czyli uprawnienia energetyczne, umożliwiają pracę przy eksploatacji lub dozorze urządzeń energetycznych,

·       uprawnienia grupy „G3” zapewniają możliwość pracy z urządzeniami i instalacjami gazowymi.

Uprawnienia SEP Olsztyn to szersze perspektywy

Zdobycie uprawnień SEP Olsztyn to przede wszystkim szerokie perspektywy związane z podjęciem nowej pracy lub z lepszym stanowiskiem pracy w obecnej firmie. Dają możliwość uzyskania kolejnych perspektywicznych zdolności oraz zdobycia przydatnej wiedzy.

 

Uprawnienia energetyczne Olsztyn

Uprawnienia energetyczne Olsztyn to szeroka wiedza z zakresu energetyki

Uprawnienia energetyczne Olsztyn to uprawnienia z grupy G2, umożliwiające pracę przy eksploatacji lub dozorze urządzeń energetycznych oraz sieci ciepłowniczych i sieci energetycznych. Uprawnienia z grupy G2 wydawane są również przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i umożliwiają podjęcie pracy przy określonych urządzeniach i instalacjach.

 

Zdobycie uprawnienie SEP z grupy G2 w naszej firmie daje możliwość pracy przy:

·       urządzeniach oraz sieciach energetycznych,

·       urządzeniach i sieciach ciepłowniczych,

·       kotłach oraz urządzeniach prądotwórczych i produkujących energię cieplną,

·       turbinach wodnych oraz parowych,

·       urządzeniach ciśnieniowych, klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych,

·       sieciach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

·       wymiennikach ciepła oraz pompach ciepła.

 

Profesjonalne szkolenie niezbędne do zdobycia uprawnień energetycznych

Zdobycie uprawnień energetycznych Olsztyn wiąże się z odbyciem jednodniowego szkolenia organizowanego przez naszą firmę. Podczas szkolenia zdobędziecie Państwo wiedzę oraz nauczycie się rozpoznawać i rozwiązywać podstawowe problemy. Po szkoleniu odbywa się egzamin przed komisją powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dzięki naszym szkoleniom możecie zdobyć uprawnienia typu „E”, czyli uprawnienia eksploatacyjne oraz uprawnienia typu „D”, czyli te związane z dozorem. Zdobycie powyższych uprawnień daje możliwość zdobycia wiedzy niezbędnej przy pracy z urządzeniami i instalacjami energetycznymi oraz ciepłowniczymi.

Uprawnienia elektryczne Olsztyn

Zdobądź uprawnienia elektryczne Olsztyn bardzo cenione na rynku pracy

Praca przy eksploatacji lub nadzorze nad sieciami i urządzeniami elektrycznymi do mocy 1kV lub powyżej 1kV możliwa jest po zdobyciu stosownych uprawnień SEP. Uprawnienia elektryczne Olsztyn to uprawnienia z grupy „G1”, umożliwiające pracę przy:

·        urządzeniach oraz sieciach elektrycznych do oraz  powyżej mocy 1KV,

·        sieciach elektrycznych, również pracujących do oraz powyżej mocy 1KV,

·        zespołów prądowych,

·        sieciach i instalacjach trakcyjnych.

Uprawnienia elektryczne Olsztyn to uprawnienia, które również dostępne są do uzyskania w dwóch typach. Typ „E”, czyli uprawnienia umożliwiające pracę przy eksploatacji. Typ „D”, czyli uprawnienia umożliwiające pracę przy dozorze.

Zdobądź wiedzę i możliwości awansu dzięki uprawnieniom elektrycznym Olsztyn

Uprawnienia elektryczne Olsztyn możecie Państwo zdobyć dzięki szkoleniom organizowanym przez naszą firmę. Organizowane szkolenie zawsze kończy się egzaminem. Egzamin jest przeprowadzany w obecności komisji egzaminacyjnej, powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pozytywny wynik egzaminu jest równoznaczny ze zdobyciem uprawnień elektrycznych SEP.

Zdobycie uprawnień elektrycznych otwiera drzwi do kariery. Pracownicy posiadający uprawnienia SEP są bardzo cenieni na rynku pracy. Posiadanie takich uprawnień pozwala łatwiej i szybciej zmienić pracę na lepszą, a także daje możliwość awansu u dotychczasowego pracodawcy. Warto nadmienić również, że uczestnictwo w szkoleniu gwarantuje zdobycie bardzo wartościowej wiedzy.

Sprawdź również szkolenia w miastach:

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
Przy zakupie kursu SEP otrzymasz rabat 40% na szkolenie Pomiary Elektryczne w praktyce!
ZAPISZ SIĘ