Uprawnienia SEP Gdynia

Współczesny rynek pracy ewoluuje. Zmienia się. Choć obecna koniunktura sprawia, że pracownik może wybierać wśród ofert, to jednak w dalszym ciągu najlepiej opłacanymi pracownikami są specjaliści, którzy posiadają wiedzę, umiejętność pracy pod presją, a także odpowiednie uprawnienia. Posiadanie stosownych uprawnień znacząco wzmacnia pozycję pracownika w dotychczasowej pracy, jak również w oczach osób rekrutujących.

Uprawnienia SEP w Gdyni to uprawnienia, które są najczęściej wymagane wśród firm przemysłowych, budowlanych, serwisowych i maszynowych. Uprawnienia SEP to nic innego, jak uprawnienia wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które uprawniają do pracy przy eksploatacji lub dozorze maszyn, urządzeń, a także sieci elektrycznych, energetycznych oraz gazowych.

Uprawnienia SEP można zdobyć dzięki naszej firmie. Organizujemy bowiem profesjonalne kursy i szkolenia, które zakończone są egzaminami, po zdaniu których uczestnik kursu otrzymuje prawo do wykonywania określonych działań. Działamy na terenie całej Polski, również w Gdyni oraz na całym Pomorzu. Nasze szkolenia organizowane są w sposób profesjonalny, egzamin zaś przeprowadzony jest ustnie przed specjalną komisją.

 

Rodzaje uprawnień SEP

Uprawnienia SEP dzielą się na trzy grupy:
• G1 – uprawnienia elektryczne,
• G2 – uprawnienia energetyczne i cieplne,
• G3 – uprawnienia gazowe.

Dla każdej z tych grup, można uzyskać uprawnienia w dwóch typach, jest to uprawnienie typu „E”, dotyczące eksploatacji sieci, instalacji oraz urządzeń i maszyn, a także uprawnienia typu „D”, dotyczące prac dozorowych nad sieciami urządzeniami oraz maszynami. Dany typ uprawnień można zdobyć w zależności od chęci rozwoju lub zapotrzebowania.

Uprawnienia elektryczne Gdynia

Stowarzyszenie Elektryków Polskich od roku 1919 normalizuje i jednocześnie określa kryteria dotyczące standardów pracy oraz bezpieczeństwa pracy z urządzeniami zasilanymi z sieci elektrycznej. Chcąc serwisować, budować lub uruchamiać sieci, instalacje czy maszyny elektryczne, należy posiadać uprawnienia elektryczne G1, czyli uprawnienia do pracy przy eksploatacji lub dozorze sieci, instalacji czy urządzeń elektrycznych.
Uprawnienia G1 mogą być przyznawane w dwóch typach – typie „E” związanym z eksploatacją oraz typie „D” związanym z dozorem. Uprawnienia elektryczne dotyczą pracy z sieciami, instalacjami i urządzeniami do 1kV lub powyżej 1kV i są gwarancją, że ich posiadacz zdobył wiedzę z zakresu bezpiecznej i efektywnej pracy.

Uprawnienia elektryczne Gdynia – dla kogo?

Zastanawiacie się z pewnością komu przydatne są uprawnienia elektryczne? Na pewno będą one przydatne osobom, które chcą pracować lub pracują przy:

• sieciach i instalacjach elektrycznych zarówno przemysłowych jak i budowlanych,
• sieciach trakcyjnych i specjalistycznych sieciach przesyłowych,
• urządzeniach elektronicznych,
• instalacjach elektrycznych budowlanych i przemysłowych,
• serwisowaniu, obsłudze czy uruchamianiu maszyn zasilanych energią elektryczną.

Osoby takie powinny posiadać uprawnienia SEP, w zależności od potrzeb do 1kV lub powyżej 1kV. Uprawnienia te można zdobyć dzięki naszym szkoleniom. Organizujemy je w Gdyni oraz w całej Polsce. Szkolenie trwa cały dzień i zakończone jest ustnym egzaminem.

Uprawnienia energetyczne Gdynia

Stowarzyszenie Elektryków Polskich prócz uprawnień elektrycznych i gazowych, uprawnia również osoby przeszkolone do pracy przy urządzeniach, sieciach i instalacjach energetycznych. Uprawnienia te nazywają się uprawnieniami energetycznymi - jest to grupa G2. Uprawnienia energetyczne G2 udzielane są również w dwóch wersjach, jako uprawnienia typu „E”, związane z eksploatacją oraz typu „D” związane z dozorem.
Uprawnienia energetyczne są drugimi najczęściej przyznawanymi uprawnieniami bezpośrednio po uprawnieniach G1. Chcąc pracować z instalacjami, sieciami oraz urządzeniami energetycznymi, a także związanymi z produkcją i transferem ciepła, niezbędne jest posiadanie uprawnień G2, które zdobyć można wybierając naszą jednostkę certyfikującą.

Uprawnienia energetyczne – szkolenie oraz możliwości

Uprawnienia grupy G2 dotyczą:
• pracy przy sieciach i instalacjach energetycznych oraz grzewczych,
• pracy przy urządzeniach prądotwórczych,
• pracy przy instalacjach cieplnych oraz transportujących ciepło,
• pracy przy turbinach wiatrowych oraz parowych,
• specjalistycznych prac związanych z energetyką oraz branżą ciepłowniczą,
• prac przy instalacjach i urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zdobycie kwalifikacji oraz uprawnień G2 daje zatem szerokie możliwości rozwoju kariery, a także poszukiwania nowej, lepiej płatnej pracy. Kwalifikacje energetyczne i uprawnienia można zdobyć wybierając naszą ofertę. Oferujemy szkolenie całodniowe, które zakończone jest egzaminem. Szkolenie odbywa się w Gdyni, a także w całej Polsce, natomiast sam egzamin jest egzaminem ustnym. Zapewniamy fachowość wykładowców i profesjonalne pomoce dydaktyczne.

Sprawdź również szkolenia w miastach:

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
Przy zakupie kursu SEP otrzymasz rabat 40% na szkolenie Pomiary Elektryczne w praktyce!
ZAPISZ SIĘ