Uprawnienia SEP Radom

Inwestycja w rozwój osobisty to najlepsza inwestycja. Odpowiedni status materialny oraz zadowalające zarobki osiągają tylko Ci, którzy inwestują w siebie. Dzięki temu osoby takie zdobywają wiedzę oraz doświadczenie i tym samym mogą starać się o lepszą pracę i większe możliwości rozwoju. Jednym ze sposobów rozwoju osobistego i poszerzenia wiedzy jest zdobycie uprawnień SEP. Uprawnienia SEP wydawane są przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które działa w Polsce od 1919. Stowarzyszenie odpowiedzialne jest za normalizację praw oraz certyfikację zarówno instytucji jak i osób prywatnych.

Uprawnienia SEP w Radomiu przyznawane są w trzech grupach:

·        grupa G1, czyli uprawnienia elektryczne, dostępne do napięcia maksymalnego 1kV lub powyżej 1kV,

·        grupa G2, czyli uprawnienia energetyczne lub też cieplne,

·        grupa G2, czyli uprawnienia gazowe.

W każdej grupie można zdobyć dwa typy uprawnień. Są to uprawnienia typu „E”, czyli eksploatacyjne, oraz uprawnienia typu „D”, czyli dozorowe.

Uprawnienia SEP – oferta i szkolenie

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich, którzy szukają możliwości rozwoju osobistego. Dzięki naszej firmie możecie Państwo odbyć szkolenie i zdać egzamin w Radomiu lub innych miastach Polski. Kurs trwa cały dzień, zakończony jest egzaminem ustnym, który zdaje się przed komisją złożoną z członków URE i powołanych przez Prezesa URE.
Podczas szkolenia poznacie zarówno teoretyczne jak i praktyczne informacje dotyczące pracy z urządzeniami elektrycznymi, energetycznymi lub gazowymi, a także dowiecie się jak bezpiecznie pracować w takim środowisku. Gwarantujemy dostęp do materiałów dydaktycznych, a także szkolenie, które prowadzą doświadczeni szkoleniowcy.

Uprawnienia elektryczne Radom

Uprawnienia elektryczne to pierwsza grupa uprawnień, które wydawane są przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jest to najstarsza grupa uprawnień, stąd też nazwa jej to G1.

Grupa G1 uprawnia do wykonywania pracy przy:
• montażu, serwisowaniu i tworzeniu sieci elektrycznych w budownictwie domowym oraz użytkowym,
• instalacjach i sieciach elektrycznych użytkowych oraz przemysłowych,
• sieciach trakcyjnych oraz przesyłowych,
• urządzeniach pomiarowych oraz odczytowych,
• maszynach oraz urządzeniach przemysłowych zasilanych energią elektryczną.
Uprawnienia G1 wydawane są w dwóch typach – jako uprawnienia typu „E”, czyli uprawniające do eksploatacji, oraz jako uprawnienia typu „D”, czyli tak zwane uprawnienia dozorowe. Obydwa typy uprawnień mogą być wydane do pracy przy sieciach, instalacjach oraz urządzeniach elektrycznych działających przy maksymalnym napięciu do 1kV lub powyżej 1kV.

Uprawnienia elektryczne – dla kogo i jakie dają możliwości

Uprawnienia elektryczne to uprawnienia, które powinien zdobyć każdy, kto chce pracować lub już pracuje w przemyśle, branży elektrycznej lub w budownictwie czy przy projektowaniu sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Uprawnienia te dają bardzo szerokie możliwości rozwoju, a osoby je posiadające są poszukiwane aktywnie na rynku pracy.
Uprawnienia do 1kV lub powyżej 1kV z grupy G1 są gwarantem, iż osoba taka posiada wiedzę, umiejętności pracy z instalacjami, sieciami lub urządzeniami elektrycznymi, a także jest zaznajomiona z bezpieczeństwem i higieną pracy w tym środowisku.

Uprawnienia energetyczne Radom

Uprawnienia energetyczne to druga grupa uprawnień, czyli grupa G2, również nadawanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Grupa ta, jest tak zwaną grupą energetyczną, czyli dotyczy uprawnień energetycznych i cieplnych. Uprawnienia tego typu wydawane są w celu wykształcenia i umożliwienia ich posiadaczom pracy przy:
• sieciach oraz instalacjach energetycznych i prądotwórczych,
• urządzeniach oraz maszynach energetycznych,
• sieciach, instalacjach i maszynach ciepłowniczych,
• instalacjach przesyłowych i transportowych,
• turbinach wiatrowych oraz turbinach parowych,
• pompach pary oraz pompach cieczy,
• instalacjach lub urządzeniach wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych.

Uprawnienia energetyczne – kto powinien posiadać oraz szkolenie

Uprawnienia grupy G2, podobnie jak grupy G1, można zdobyć dzięki naszej firmie. Szkolenie trwa u nas jeden dzień, zakończone jest egzaminem. Uprawnienia G2 można zdobyć jako uprawnienia typu „D”, czyli dozorowe lub uprawnienia typu „E”, czyli eksploatacyjne. Uprawnienia te z pewnością przydatne będą wszystkim, którzy chcą pracować w przemyśle, branży energetycznej, klimatyzacji, wentylacji lub też w branżach związanych z produkcją energii cieplnej.

Sprawdź również szkolenia w miastach:

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
Przy zakupie kursu SEP otrzymasz rabat 40% na szkolenie Pomiary Elektryczne w praktyce!
ZAPISZ SIĘ