Uprawnienia SEP Warszawa

Uprawnienia SEP – kiedy i do czego są potrzebne

Uprawnienia SEP to termin, który znany jest każdemu, kto pracuje w branży elektrycznej, energetycznej lub też w branży związanej z gazownictwem. Uprawnienia te pozwalają w zależności od wiedzy i odbytych szkoleń na:

  • eksploatację urządzeń elektrycznych, energetycznych lub gazowych,
  • konserwację i naprawę urządzeń elektrycznych, energetycznych lub gazowych,
  • dozór nad eksploatacją, naprawą lub montażem urządzeń elektrycznych, energetycznych, gazowych.

Uprawnienia SEP Warszawa wydawane są przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich na podstawie odbytych szkoleń, zdobytej wiedzy oraz doświadczenia w pracy. Uzyskanie uprawnień pozwala na eksploatację, naprawę, konserwację oraz dozór urządzeń w zależności od posiadanej grupy uprawnień, czyli: G1, G2, G3.

Grupy Uprawnień SEP

Wyróżnia się grupy uprawnień takie jak:

  • Uprawnienia G1, czyli uprawnienia elektryczne, uzyskane po odbytym w naszej firmie kursie. Pozwalają one na eksploatację oraz dozór urządzeń i sieci elektrycznych,
  • Uprawnienia G2, czyli uprawnienia energetyczne, które można zdobyć w naszej firmie. Pozwalają na eksploatację oraz dozór sieci energetycznych, w tym sieci cieplnych,
  • Uprawnienia G3, czyli uprawnienia gazowe, które również można uzyskać poprzez szkolenie w naszej firmie. Uprawniają do eksploatacji oraz dozoru sieci gazowych.

Dlaczego warto zdobyć uprawnienia SEP

Uprawnienia SEP Warszawa to uprawnienia, których zdobycie otwiera szerokie możliwości. Zarówno rynek pracy, jak również możliwości związane z otworzeniem swojej działalności znacząco się powiększają i otwierają na osobę, która takie uprawnienia posiada. Warto więc zainwestować w siebie, powiększając tym samym swoje możliwości.

Uprawnienia energetyczne Warszawa

Uprawnienia G2 – zdobądź wykształcenie oraz wiedzę

Uprawnienia G2, czyli uprawnienia energetyczne w grupie 2, cieplnej, pozwalają na uzyskanie możliwości eksploatacji oraz dozoru urządzeń cieplnych. Uzyskując uprawnienia SEP G2 w naszej firmie, uzyskuje się możliwość pracy oraz dozoru nad:

·       kotłami oraz urządzeniami kotłowymi,

·       instalacjami cieplnymi,

·       turbinami parowymi oraz wodnymi,

·       wymiennikami ciepła oraz pompami ciepła,

·       urządzeniami związanymi z klimatyzacją, wentylacją oraz chłodnictwem.

Uprawnienia energetyczne Warszawa uzyskuje się po odbyciu jednodniowego kursu, a następnie zdaniu egzaminu, który przeprowadzany jest przez komisję kwalifikacyjną, którą powołuje Prezes URE.

Odbycie kursu i zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie uprawnień „E” - Eksploatacja lub też

„E” - Dozór, związanych właśnie z urządzeniami oraz sieciami ciepłowniczymi.

Uzyskanie uprawnień grupy G2 – możliwości

Uprawnienia energetyczne Warszawa z grupy G2 są jednymi z najbardziej poszukiwanych uprawnień związanych z energetyką i branżą ciepłowniczą. Niezbędne są one dla palaczy kotłów, energetyków, serwisantów kotłów, monterów, konserwatorów oraz osób odpowiedzialnych za pomiary.

Uprawnienia te dają ogromne możliwości, a połączone z wiedzą, którą zdobędą Państwo na naszych wykładach, pozwolą uzyskać szansę na większą płacę oraz lepsze stanowisko. Dodatkowo, zwiększą Państwa możliwości na rynku pracy.

Uprawnienia z grupy G2 należą do rzadkich uprawnień, stąd też osoby je posiadające są osobami poszukiwanymi przez firmy energetyczne i przemysłowe.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, pozwalającej uzyskać uprawnienia SEP z grupy G2, zarówno w Warszawie jak i innych miastach w naszym kraju.

 

Uprawnienia elektryczne Warszawa

Uprawnienia SEP z grupy G1

Kurs SEP, który pozwala zdobyć uprawnienia elektryczne Warszawa w naszej firmie trwa jeden dzień, a następnie zakończony jest egzaminem ustnym przed komisją powołaną przez Prezesa URE. Kurs ten pozwoli zdobyć Państwu bardzo popularne na rynku pracy i poszukiwane uprawnienia elektryczne Warszawa, czyli tak zwane uprawnienia SEP. Grupa G1, jest to grupa uprawnień elektrycznych do eksploatacji a także dozoru sieci elektrycznych oraz urządzeń elektrycznych do określonej mocy. W naszej firmie można zdobyć wiedzę i uprawnienia z zakresu G1 „E” -Eksploatacja oraz G1 „E” - Dozór.

Uzyskanie uprawnień SEP – G1 – możliwości

Uzyskanie w naszej firmie uprawnień SEP z grupy G1 – elektrycznych, daje ogromne możliwości, które później można wykorzystać zarówno w pracy zawodowej, jak również przy wykonywaniu codziennych prac konserwacyjnych czy naprawczych w domu.

Uprawnienia SEP elektryczne są uprawnieniami, które są niezbędne zarówno w branży budowlanej, dla instalatorów elektrycznych, jak również branży przemysłowej. Dzięki posiadaniu uprawnień eksploatacyjnych lub też dozorowych, możliwa jest:

  • eksploatacja lub nadzór urządzeń elektrycznych o napięciu do lub powyżej 1KV,
  • eksploatacja lub nadzór zespołów prądotwórczych
  • eksploatacja lub nadzór nad sieciami elektrycznymi,
  • eksploatacja lub nadzór nad sieciami elektrycznymi miejskimi, trakcjami oraz innymi sieciami elektrycznymi.

Zdobyta podczas szkolenia wiedza, a następnie sprawdzona podczas egzaminu, pozwoli Państwu uzyskać bardzo poszukiwany na rynku pracy certyfikat, nadający uprawnienia, które pozwolą wykonywać skomplikowaną i dobrze płatną pracę.

Dzięki skorzystaniu z naszej oferty otrzymujecie Państwo nie tylko uprawnienia i certyfikat, ale przede wszystkim, gruntowną wiedzę, która pozwoli bezpiecznie pracować zarówno pod kątem eksploatacji jak również dozoru sieci elektrycznych, instalacji elektrycznych oraz urządzeń elektrycznych.

Sprawdź również szkolenia w miastach:

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
Przy zakupie kursu SEP otrzymasz rabat 40% na szkolenie Pomiary Elektryczne w praktyce!
ZAPISZ SIĘ