Uprawnienia SEP Zabrze

Zdobądź uprawnienia SEP Zabrze

Stowarzyszenie Elektryków Polskich działa od roku 1919. Od tego czasu stowarzyszenie to stara się unormować i ustabilizować prawo związane z uprawnieniami nadawanymi odpowiednim osobom w zakresie eksploatacji oraz dozoru maszyn, urządzeń oraz sieci gazowych, energetycznych i elektrycznych. Uprawnienia SEP nadawane są przez stowarzyszenie i ich otrzymanie daje możliwość pracy z urządzeniami i sieciami wymienionymi wyżej. Uprawnienia SEP dzielą się więc na trzy główne grupy są to uprawnienia:

• G1 – czyli uprawnienia z grupy elektrycznej,

• G2 – czyli uprawnienia z grupy energetycznej i ciepłowniczej,

• G3 – czyli uprawnienia z grupy gazowej. Zdobądź wiedzę i umiejętności dzięki uprawnieniom SEP

Uprawnienia SEP Zabrze przyznaje się na określony okres czasu osobom, które ukończyły specjalistyczne szkolenie, a następnie zdały egzamin. Egzamin odbywa się przed specjalnie powołaną przez URE komisją. Uprawnienia z każdej grupy mogą być nadane jako „E”, czyli eksploatacyjne, umożliwiające eksploatację maszyn, sieci i urządzeń, a także „D”, czyli dozorowe, umożliwiające pełnienie dozoru nad maszynami, sieciami lub urządzeniami. Dzięki naszej jednostce możecie Państwo zdobyć wyspecjalizowaną wiedzę pozwalającą pracować Wam bezpośrednio przy urządzeniach i sieciach tego typu. Każde szkolenie trwa jeden dzień i zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego stajecie się Państwo posiadaczami stosownego uprawnienia. Zdobycie wiedzy i certyfikatu bardzo często otwiera nowe ścieżki kariery, umożliwiając otrzymanie awansu lub łatwiejsze znalezienie nowej pracy.

Uprawnienia energetyczne Zabrze

Druga grupa uprawnień SEP, czyli grupa G2, to uprawnienia energetyczne Zabrze.

 

Przyznawane są one również przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i dostępne są w dwóch typach:

• „E” – dają prawo do eksploatacji urządzeń i sieci energetycznych i ciepłowniczych,

• „D” – dają prawo do dozoru urządzeń i sieci energetycznych i ciepłowniczych.

Grupa G2 jest drugą najbardziej popularną grupą uprawnień przyznawanych przez SEP. Otwiera ona ścieżkę do kariery w takich branżach jak energetyka, przemysł, transport czy sektor ciepłowniczy. W naszej firmie organizujemy szkolenia oraz egzaminy pozwalające uzyskać uprawnienia energetyczne Zabrze. Szkolenie trwa jeden dzień i kończy się egzaminem. Możliwości pracownika posiadającego uprawnienia G2 Każdy, kto zdecyduje się na szkolenie oraz zda egzamin uzyskuje uprawnienia SEP z grupy G2. Dają one bardzo szerokie możliwości rozwoju kariery, w tym zmiany pracy, a także uzyskania awansu.

Niewielkim kosztem można więc zdobyć niezbędną wiedzę i uzyskać stosowny dokument potwierdzający nabycie tejże wiedzy. Uprawnienia energetyczne Zabrze umożliwiają pracę przy:

• sieciach i urządzeniach energetycznych,

• sieciach i urządzeniach ciepłowniczych,

• specjalistycznych urządzeniach prądotwórczych,

• kotłach oraz innych urządzeniach generujących ciepło,

• sieciach i urządzeniach klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych.

W zależności od potrzeb indywidualnych, dzięki naszym szkoleniom można uzyskać uprawnienia typu „E” oraz typu „D”, czyli umożliwiające eksploatację oraz dozór nad instalacjami i urządzeniami.

Uprawnienia elektryczne Zabrze

Uprawnienia elektryczne w Zabrzu to uprawnienia oznaczone G1. Przyznawane przez SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, są pierwszym i najdłużej przyznawanym uprawnieniem typu SEP. Jest to również grupa uprawnień, która jest najczęściej wybierana, ze względu na powszechność ich zastosowań, stąd też pracownicy je posiadający, mogą odnaleźć się w bardzo wielu sektorach gospodarki.

Jak uzyskać uprawnienia elektryczne w Zabrzu

Uprawnienia elektryczne w Zabrzu można uzyskać po odbyciu jednodniowego szkolenia oraz zdaniu egzaminu. Szkolenie organizowane jest przez naszą firmę. Organizujemy je w Zabrzu oraz wielu innych miastach Polski. Egzamin zdaje się przed komisją, którą powołuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Wybierając naszą jednostkę, otrzymujecie Państwo kompleksowe szkolenie, które wykonują doświadczeni wykładowcy. Dodatkowo, otrzymujecie Państwo kompletne pomoce naukowe, które pozwolą utrwalić zdobytą wiedzę. Egzamin zdawany jest zaraz po szkoleniu i jego zdanie gwarantuje otrzymanie uprawnień z grupy G1. Możliwości jakie dają uprawnienia elektryczne Zabrze Uprawnienia elektryczne Zabrze dają bardzo szerokie możliwości rozwoju zawodowego oraz awansu.

 

Osoba posiadająca te uprawnienia może pracować przy:

• sieciach i urządzeniach elektrycznych o mocy do 1KV lub powyżej 1KV,

• urządzeniach prądowych, • sieciach i urządzeniach trakcyjnych,

• maszynach, których silniki zasilane są energią elektryczną,

• instalacjach elektrycznych stosowanych w budownictwie.

Bardzo duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników z uprawnieniami powinno ułatwić Państwu decyzję, jaką jest przystąpienie do szkolenia i późniejszego egzaminu, co będzie skutkowało otrzymaniem stosownych uprawnień.

Sprawdź również szkolenia w miastach:

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
Przy zakupie kursu SEP otrzymasz rabat 40% na szkolenie Pomiary Elektryczne w praktyce!
ZAPISZ SIĘ