Uprawnienia SEP Gdańsk

Czym są szkolenia SEP? Dzięki nim można zdobyć uprawnienia państwowe elektryczne, gazowe czy ciepłownicze. Są to kursy, które kończą się egzaminem. Uprawnienia SEP nadawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich poszerzają kwalifikacje zawodowe oraz nadają możliwości wykonywania specjalistycznych prac np.: przy gazach fluorowych.

Jak wygląda kurs SEP?

Szkolenie odbywa się przy pomocy profesjonalnych narzędzi, a w tym pomocy naukowych. Dla kursantów przygotowane są prezentacje multimedialne, wykłady i ćwiczenia oraz warsztaty praktyczne. Oferujemy szkolenia SEP w Gdańsku, które skierowane są również dla osób z całego województwa pomorskiego. Komu przydadzą się szkolenia SEP? Uprawnienia SEP wykorzystać można w przemyśle, budownictwie, mechanice maszyn czy w zawodach specjalistycznych. Za przykłady mogą posłużyć takie zawody, jak mechanik utrzymania maszyn czy nadzorca procesów budowlanych. Kto może do nich przystąpić? Do kursu i do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają wykształcenie podstawowe. Nie, kursant nie musi legitymować się maturą czy studiami wyższymi.

Uprawnienia elektroenergetyczne Gdańsk

Zdobycie uprawnień elektrtycznych SEP G1 nadanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich pozwolą kursantowi obsługiwać:

·       instalacje, urządzenia, sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV,

·       instalacje, urządzenia, sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,

·       urządzenia do elektrolizy,

·       urządzenia elektrotermiczne,

·       oświetlenie uliczne,

·       urządzenia przeciwwybuchowe,

·       instalacje automatycznej regulacji czy kontrolno-pomiarowe.

Uprawnienia elektryczne Gdańsk

Uprawnienia elektroenergetycznych SEP G2 nadanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich pozwala na obsługę, konserwację czy montaż:

·       kotłów wodnych oraz parowych na paliwa płynne,

·       sieci i instalacji cieplnych i urządzeń pomocniczych,

·       turbin parowych oraz wodnych o mocy powyżej 50 kW,

·       urządzeń przemysłowych odbiorczych part i gorącej wody,

·       klimatyzacji, urządzeń wentylujących, dmuchaw o mocy powyżej 50 kW,

·       pompy, ssawy o mocy powyżej 50 kW,

·       sprężarki o mocy powyżej 20 kW,

·       piece przemysłowe.

Uprawnienia gazowe SEP Gdańsk

Zdobycie uprawnień gazowych SEP G3 nadanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich podnosi kwalifikacje pracowników bardzo pożądanych w branży. Dzięki nim kursant będzie mógł wykonywać zadania związane z montażem sieci gazowych, ich serwisowaniem czy stanowić dozór nad urządzeniami gazowymi. Mowa m.in. o:

·       urządzeniach typu generatory gazu czy służących do produkcji paliw,

·       urządzeniach przetwarzających i uzdatniających paliwa gazowe,

·       urządzeniach przeróbki gazu ziemnego,

·       sieciach gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa – stacje gazowe czy gazociągi,

·       sieciach gazowych rozdzielczych o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa,

·       turbinach gazowych,

·       odbiornikach przemysłowe paliw gazowych,

·       urządzeniach i instalacjach gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.

Nasze kursy są prowadzone przez teoretyków i praktyków jednocześnie. Prowadzący mają ogromne doświadczenie zawodowe, którym podzielą się na kursie. Dzięki odbytym zajęciom i egzaminowi kursant posiądzie nie tylko bogatą wiedzę teoretyczną, ale również ogromne doświadczenia praktyczne. Pozwolą one uzyskać wymarzony zawód oraz wykonywać go na najwyższym poziomie.

Sprawdź również szkolenia w miastach:

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
Przy zakupie kursu SEP otrzymasz rabat 40% na szkolenie Pomiary Elektryczne w praktyce!
ZAPISZ SIĘ